top of page

Uzmanlık Alanlarım

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 • Özgül Öğrenme Güçlükleri – Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli

 • Otizm Spektrum Bozuklukları

 • Okul Başarısızlığı ve Diğer Akademik Sorunlar

 • Davranış Bozuklukları

 • Konuşma Bozuklukları

 • Bilişsel Gelişim Gecikmesi ve Zeka Problemleri

 • Okul Öncesi Dönem Sorunları

 • Ergenlik Dönemi Sorunları

 • Anne-Baba Ayrılığı

 • Akran Sorunları

 • Depresyon

 • Anksiyete / Kaygı Bozuklukları (Sınav Kaygısı, Ayrılık Kaygısı, Panik Bozukluk, Fobiler vb.)

 • Uyum Bozuklukları

 • Travma Sonrası Stres Bozuklukları

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Bipolar Bozukluk

 • Şizofreni

 • Uyku Bozuklukları

 • Tik Bozuklukları

 • İdrar - Kaka Kaçırma

 • Dürtü Kontrol Bozuklukları (Saç Yolma, Deri Yolma, Tırnak Yeme vb.)

 • Beslenme ve Yeme Sorunları

bottom of page